TJENESTER

Regnskap

 • Regnskapsførsel - automatisert og digitalisert
 • Fakturering
 • Purring og inkasso
 • Remittering
 • Rapportering - oppdaterte regnskap regelmessig

Les mer

Årsoppgjør

 • Årsregnskap med innsendelse til Brønnøysund
 • Ligningsdokumenter med innsendelse til Skatteetaten
 • Aksjonærregisteroppgave med innsendelse til Skatteetaten
 • Skatt

Les mer

Lønn

 • Lønnskjøring med utbetaling
 • Reiseregninger
 • Timeregistrering
 • Innrapportering av a-melding (skatt og arbeidsgiveravgift)
 • Rapporter og statistikker

Les mer

Rådgivning

 • Selskapsetablering
 • Budsjettering
 • Rapportering
 • Regnskapsanalyse
 • Likviditetsstyring
 • Økonomisk rådgivning
 • Skatt
 • Styrerapportering
 • Bistand til generalforsamling

Les mer